Voor het beeldhouwen kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten steen.
U leert de stenen te bewerken met raspen, schuur- en polijstpapier.
Door de bewerkingen komen vaak de mooiste kleuren en aders te voorschijn.

Tijdens de cursussen kan er o.a. gewerkt worden in Speksteen, Serpentijn, Albast, Frans Kalksteen, Seleniet en de wat hardere Indiaase speksteensoorten.

In het atelier is al het benodigde materiaal om de steen te bewerken en te polijsten aanwezig.

Tijdens de lessen kunnen cursisten gebruik maken van het aanwezige gereedschap en andere benodigdheden om de steen te bewerken.

Stenen kunnen worden aangeschaft in het atelier.

Tijdens de lessen wordt gratis koffie of thee verstrekt.

Cursus "werken in steen"

bij Atelier de Steengroeve, Assen

Er zijn op dit moment 7 groepen die zijn verdeeld over de week van maandagmiddag tot de donderdagavond.

Gegevens van de cursus cursus “beeldhouwen in steen”.

U kunt zich nu al inschrijven voor de cursuscyclus beginnend op
27 maart 2023

Het betreft een cyclus van 10 lessen

Het cursusgeld bedraagt € 230,-

Gebruik het aanmeldformulier hieronder
Wanneer de cursus vol is kunt u zich hier ook op de reservelijst plaatsen.

Maandagmiddag
Dinsdagmiddag

Dinsdagavond
Woensdagmorgen
Woensdagmiddag
Donderdagavond

beginnend op
beginnend op
beginnend op
beginnend op
beginnend op
beginnend op

27 maart 2023
28 maart 2023
28 maart 2023
29 maart 2023
29 maart 2023
30 maart 2023

vol geboekt
vol geboekt
vol geboekt
nog 2 plekken vrij
nog 1 plek vrij
vol geboekt

Cursustijden
(tevens openingstijden van het atelier)

Maandagmiddag van
Dinsdagmiddag van
Dinsdagavond van
Woensdagmorgen van 
Woensdagmiddag van 
Woensdagavond van 
Donderdagavond van 

13.30 tot 16.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
09.15 tot 11.45 uur
13.30 tot 16.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 tot 22.00 uur

Cursusgeld voor de cyclus van:
14 lessen

Voor de cyclus van 14 lessen bedraagt het cursusgeld € 325,-

Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening.
Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 185,- en de tweede termijn € 140,-.

Cursusgeld voor de cyclus van:
10 lessen

Voor de cyclus van 10 lessen bedraagt het cursusgeld € 230,-

Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening.
Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 130,- en de tweede termijn € 100,-

Betalen
en
voorwaarden

Het cursusgeld moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zijn bijgeschreven op IBAN rekening NL16ABNA0839160658 ten name van atelier de steengroeve onder vermelding van “Cursus Beeldhouwen in Steen”.

Bij betaling in termijnen dient de tweede termijn uiterlijk de vijfde les te zijn bijgeschreven op de vermelde bankrekening.

Bij eventuele contante betaling dient het lesgeld bij aanvang van de eerste les te worden betaald. Ook bij contante betaling is betalen in termijnen mogelijk. De tweede termijn dient dan uiterlijk voor de aanvang van de vijfde les te zijn betaald.

– In het Atelier is geen mogelijkheid tot pinnen –

Tot vier weken voor de aanvang van de cursus is het mogelijk nog zonder financiële verplichtingen af te melden.
Bij afmelding binnen vier weken voor de eerste cursusdatum blijft de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverminderd bestaan binnen de termijnen als hierboven vermeld.

Omstandigheden buiten uw schuld kunnen voor de cursusleider aanleiding zijn het cursusgeld gedeeltelijk of geheel kwijt te schelden.

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
Atelier de Steengroeve en/of de cursusleider aanvaarden/aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

Lokatie:
Atelier ” De Steengroeve ”
Witterstraat 62d
9401 SJ Assen

– parkeergelegenheid aanwezig –

Aantal deelnemers:
minimaal 5 aantal deelnemers, maximaal 8 aantal deelnemers

Inhalen gemiste les:
In overleg met de cursusleider bestaat de mogelijkheid een gemiste les gedurende de lopende cursusperiode in te halen.
Uw afmelding dient dan minimaal drie dagen voor de desbetreffende cursusdatum te worden gemeld.
Er kunnen maximaal drie gemiste lessen per cursusperiode worden ingehaald.. Niet ingehaalde lessen vervallen dus aan het einde van de cursusperiode.
Een eenmaal met de cursusleiding afgesproken inhaalles is definitief en kan niet vervangen worden door een andere datum.

U kunt onderstaand formulier gebruiken om u aan te melden voor de cursus “werken in steen”.

U kunt tijdens de nu lopende cyclus instromen en dan de resterende lessen blijven volgen tot het eind, mits er plek vrij is of vrij komt