Cursus “werken in steen”

Cursus "werken in steen"

bij Atelier de Steengroeve, Assen

Er zijn op dit moment 6 groepen die zijn verdeeld over de week van maandagmiddag tot de donderdagavond.

Voor het beeldhouwen kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten steen. U leert de stenen te bewerken met raspen, schuur- en polijstpapier. Door de bewerkingen komen vaak de mooiste kleuren en aders te voorschijn.

Tijdens de cursussen kan er o.a. gewerkt worden in Speksteen, Serpentijn, Albast, Frans Kalksteen, Seleniet en de wat hardere Indiaase speksteensoorten.
In het atelier is al het benodigde materiaal om de steen te bewerken en te polijsten aanwezig.
Tijdens de lessen kunnen cursisten gebruik maken van het aanwezige gereedschap en andere benodigdheden om de steen te bewerken.
Stenen kunnen worden aangeschaft in het atelier.
Tijdens de lessen wordt gratis koffie of thee verstrekt.

Gegevens van de cursus cursus “beeldhouwen in steen”.

U kunt zich nu al inschrijven voor de cursuscyclus beginnend op 2 september 2024  (De cursus is volgeboekt)

Het cursusgeld bedraagt € 275,- voor 12 lessen.

Gebruik het aanmeldformulier onder aan de pagina.
Wanneer de cursus vol is kunt u zich hier ook op de reservelijst plaatsen.

U kunt zich via het aanmeldformulier (onderaan deze pagina) opgeven voor de
cursuscyclus beginnend op:

(vol) Maandagmiddag 02 september  2024 van 13.30 tot 16.00 uur.
(vol) Dinsdagmiddag 03 september 2024 van 13.30 tot 16.00 uur
(vol) Dinsdagavond 03 september 2024 van 19.30 tot 22.00 uur
(vol) Woensdagmorgen 04 september 2024 van 09.15 tot 11.45 uur
(vol) Woensdagmiddag 04 september 2024 van 13.30 tot 16.00 uur
(vol) Donderdagavond 05 september 2024 van 19.30 tot 22.00 uur

U kunt tijdens de nu lopende cyclus instromen en dan de resterende lessen blijven volgen tot het eind, mits er plek vrij is of vrij 

Cursusgelden:

Voor de cyclus van 14 lessen bedraagt het
cursusgeld € 320,-

Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening.
Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 185,- en de tweede termijn € 140,-.

Voor de cyclus van 10 lessen bedraagt het
cursusgeld € 230,-

Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening.
Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 130,- en de tweede termijn € 100,-

Betalen en voorwaarden

Het cursusgeld moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zijn bijgeschreven op IBAN rekening NL16ABNA0839160658 ten name van atelier de steengroeve onder vermelding van “Cursus Beeldhouwen in Steen”.

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
Atelier de Steengroeve en/of de cursusleider aanvaarden/aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

Lokatie:
Atelier ” De Steengroeve ”
Witterstraat 62d
9401 SJ Assen

– parkeergelegenheid aanwezig –

Aantal deelnemers:
minimaal 5 aantal deelnemers, maximaal 8 aantal deelnemers

Inhalen gemiste les:
In overleg met de cursusleider bestaat de mogelijkheid een gemiste les gedurende de lopende cursusperiode in te halen.
Uw afmelding dient dan minimaal drie dagen voor de desbetreffende cursusdatum te worden gemeld.
Er kunnen maximaal drie gemiste lessen per cursusperiode worden ingehaald.. Niet ingehaalde lessen vervallen dus aan het einde van de cursusperiode.
Een eenmaal met de cursusleiding afgesproken inhaalles is definitief en kan niet vervangen worden door een andere datum.

U kunt onderstaand formulier gebruiken om u aan te melden voor de cursus “werken in steen”.

U kunt tijdens de nu lopende cyclus instromen en dan de resterende lessen blijven volgen tot het eind, mits er plek vrij is of vrij komt

Aanmeldformulier