Begeleid steen bewerken

(Begeleid) steen bewerken met of zonder een Persoons Gebonden Budget

In Atelier De Steengroeve bestaat de mogelijkheid voor mensen met een lichamelijke/motorische en/of visuele beperking om begeleid te worden in het bewerken van steen.

Begeleiding
De begeleiding vind plaats in de werkplaats.
Hier komen wekelijks meerdere groepen bij elkaar.
Naast begeleiding worden er ook cursussen gegeven.
In een gestructureerde, prikkelarme ruimte is het mogelijk met een kleine groep deelnemers in groepsverband aan activiteiten deel te nemen.
Gekeken wordt naar de mogelijkheden van de deelnemer en het vinden van een oplossing van problemen die dit belemmeren.
Daarnaast is er aandacht en ruimte voor het sociale element binnen het groepsgebeuren.
Het uiteindelijke resultaat in steen is van ondergeschikt belang en slechts bijzaak.

Atelier de Steengroeve

Tijdens de dagbesteding kan gewerkt worden aan:
- het ontdekken van uw mogelijkheden
- grensverleggend bezig zijn
- het aanleren van praktische vaardigheden
- het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- stimuleren en motiveren
- aandacht voor het sociale element contact met anderen/sociale contacten
- positieve ervaringen opdoen
- groei van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

De werkplaats

In de werkplaats kan met groepen van minimaal 6 tot maximaal 30 mensen gewerkt worden. Er zijn op meerdere dagen groepen van maximaal 10 deelnemers waaraan zowel mensen met veel als weinig ervaring deelnemen. De groepen worden begeleid door Klaas Kuipers. De deelnemers komen uit alle hoeken van de samenleving.

Belangstelling?

Neem dan contact op met Klaas Kuipers van Atelier de Steengroeve

Gegevens vindt u onder contact

Talenten

Iedereen heeft talenten, een passie of ambitie. Steen bewerken is voor veel mensen een nog onbekende manier van het ontdekken van hun creatieve mogelijkheden.