Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden voor het deelnemen aan een cursus of workshop bij
“Atelier de Steengroeve” te Assen.

Meldt u zich af binnen (de termijn van) drie weken voor aanvang van de cursus dan bent u verplicht om het cursusgeld te betalen. Afhankelijk van de reden van de afmelding kan de cursusleiding besluiten om het cursusgeld geheel of deels kwijt te schelden.

Bij verhindering van een cursusavond/middag, bestaat de mogelijkheid om de gemiste les in te halen op één van de andere cursusmiddagen/avonden, dit in gezamenlijk overleg.

Gemiste cursusdagen/lessen die niet zijn ingehaald komen aan het eind van iedere cursuscyclus te vervallen.

De afmelding wel graag minimaal drie dagen voor uw eigen cursusles mondeling, telefonisch of per mail doorgeven. Dit om andere cursisten de mogelijkheid te bieden de leeggekomen plaats te gebruiken als inhaalles.

Als er gezamenlijk een inhaalles is gepland en u benut deze niet dan kunt u deze niet op een ander moment alsnog inhalen.

Mocht het voorkomen dat u tijdens de duur van de cursus letsel oploopt waardoor u niet kunt beeldhouwen en dit letsel niet het gevolg is van deelname aan de cursus, geeft dit geen recht op teruggave van cursusgeld. Hebt u gekozen voor termijnbetaling dan blijft u openstaande termijnen van het cursusgeld verschuldigd.
Wel bestaat dan de mogelijkheid dat u in uw plaats iemand anders gedurende deze cursuscyclus de lessen laat volgen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Deelname aan onze workshops en cursussen is geheel voor eigen risico.

Atelier de Steengroeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele letsel en/of schade.

Mocht u nog meer informatie willen of hebt u nog vragen dan kunt u me altijd bellen of mailen.